GESCHIEDENIS


In 1983 verkocht Adrie van Leijsen, de vader van Joop van Leijsen, 13 hectare grond in Noord-Brabant. Hij kocht hiervan het huidige bedrijf aan de Pelleweg in Poortvliet terug en is dit bedrijf samen met zijn zoon Joop gaan runnen. Joop van Leijsen verhuisde van Raamsdonk naar het mooie Zeeuwse eiland Tholen. Ze hadden toen een gemengd bedrijf met melkvee en akkerbouw. Er werden zo’n 30 melkkoeien gemolken en daarnaast werden gewassen geteeld als suikerbieten, zaaibloemen, droogbloemen en vroege aardappelen.

In 1990 is Joop van Leijsen getrouwd met Henrietta van Strien en zij werd ook fulltime werkzaam in het bedrijf. Gezien de visie op de toekomst hebben ze rond 2000 besloten om het aantal bedrijfsactiviteiten terug te gaan dringen. Zo besloten ze om de veestapel van 30 koeien weg te doen. Daarnaast werd de afzet van droogbloemen en vroege aardappelen ook steeds minder rendabel, waardoor ze hebben besloten om hiermee te stoppen. Er kwam toen ook steeds meer vraag vanuit de leveranciers kant om mest af te gaan voeren vanuit de gebieden waar er een mestoverschot was naar het afnemersgebied op het eiland Tholen.

Toen Joop een veestapel had, had hij al geïnvesteerd in mestopslagen. Daardoor kon hij nu in gaan spelen op deze vraag. Daarnaast kwam er ook vanuit de afnemerskant steeds meer vraag naar dierlijke mest. Afnemers merkten dat hun akkerbouwgewassen goed groeiden door de aanvoer van dierlijke mest. Die handel met leveranciers en afnemers is wat Joop erg interesseerde. Uiteindelijk hebben Joop en Henrietta deze mestdistributie tak ieder jaar steeds verder uitgebreid tot het bedrijf wat er vandaag de dag staat.

ONS BEDRIJF


Mestdistributie j. van Leijsen BV is een marktgerichte organisatie in het transporteren en verhandelen van dierlijke mest ten behoeve van de primaire sector. Het bedrijf is voornamelijk actief in zuidwest Nederland. Door grote kennis van zaken, goed opgeleide vakmensen en een strakke organisatie worden opdrachten volgens gemaakte afspraken en tot volle tevredenheid uitgevoerd. De missie van Mestdistributie J. van Leijsen is dan ook het realiseren van een optimaal rendement uit dierlijke mest voor de akkerbouwer en een betaalbare afzet voor de veehouder.

Momenteel beschikt Mestdistributie J. van Leijsen BV over zo’n diverse vrachtwagens, sleepslang combinaties uitgerust met een slurry swivel, Vervaet driewieler en boomgaard bemesters. Daarnaast werkt Mestdistributie J. van Leijsen ook samen met enkele intermediairs, zodat ze gezamenlijk snel op de vraag in kunnen spelen. Het looptijd van het mestseizoen is van 15 februari tot/met 15 september.

Doordat het mestseizoen maar relatief kort is en we de bezetting van het personeel optimaal willen hebben, zijn we enkele gespecialiseerde loonwerkzaamheden uit gaan voeren. De loonwerkzaamheden die wij uitvoeren zijn onder andere kilveren, spitten, diepspitten, zaaien, woelen en waterzuivering slib rijden. Ook voeren wij voor derde partijen transportwerkzaamheden uit met tankopleggers, walkingfloors, kiptrailers en onderlossers.

Mestdistributie J. van Leijsen BV. - For the best of agriculture.
0166 - 612 394